Dedicated Server

Gói dịch vụ CPU RAM Ổ cứng SSD Băng thông Tranfer Giá Đăng ký
Dedicated AMD GPU #1

ico8 Core

ico16 GB

icon o cung ssd vps gpu256GB SSD

Unlimited

Unlimited

1.190.000đ/Tháng
Đăng ký

Dedicated AMD GPU #2

ico8 Core

ico32 GB

icon o cung ssd vps gpu256GB SSD

Unlimited

Unlimited

1.390.000đ/Tháng
Đăng ký

Gói dịch vụ CPU RAM Ổ cứng SSD Băng thông Tranfer Giá Đăng ký
Dedicated AMD GPU #1

ico8 Core

ico16 GB

icon o cung ssd vps gpu256GB SSD

Unlimited

Unlimited

3.570.000đ/3Tháng
Đăng ký

Dedicated AMD GPU #2

ico8 Core

ico32 GB

icon o cung ssd vps gpu256GB SSD

Unlimited

Unlimited

4.170.000đ/3Tháng
Đăng ký

Gói dịch vụ CPU RAM Ổ cứng SSD Băng thông Tranfer Giá Đăng ký
Dedicated AMD GPU #1

ico8 Core

ico16 GB

icon o cung ssd vps gpu256GB SSD

Unlimited

Unlimited

7.140.000đ/6Tháng
Đăng ký

Dedicated AMD GPU #2

ico8 Core

ico32 GB

icon o cung ssd vps gpu256GB SSD

Unlimited

Unlimited

8.340.000đ/6Tháng
Đăng ký

Gói dịch vụ CPU RAM Ổ cứng SSD Băng thông Tranfer Giá Đăng ký
Dedicated AMD GPU #1

ico8 Core

ico16 GB

icon o cung ssd vps gpu256GB SSD

Unlimited

Unlimited

14.280.000đ/Năm
Đăng ký

Dedicated AMD GPU #2

ico8 Core

ico32 GB

icon o cung ssd vps gpu256GB SSD

Unlimited

Unlimited

16.680.000đ/Năm
Đăng ký