Private Proxy

Gói dịch vụ Loại IP Băng thông Cổng kết nối mạng Địa chỉ IP Giá Đăng ký
Private Proxy #1

icoDatacenter

Unlimited

Unlimited

1 IPv4 private

50.000đ/Tháng
Đăng ký

Gói dịch vụ Loại IP Băng thông Cổng kết nối mạng Địa chỉ IP Giá Đăng ký
Private Proxy #1

icoDatacenter

Unlimited

Unlimited

1 IPv4 private

150.000đ/3Tháng
Đăng ký

Gói dịch vụ Loại IP Băng thông Cổng kết nối mạng Địa chỉ IP Giá Đăng ký
Private Proxy #1

icoDatacenter

Unlimited

Unlimited

1 IPv4 private

300.000đ/6Tháng
Đăng ký

Gói dịch vụ Loại IP Băng thông Cổng kết nối mạng Địa chỉ IP Giá Đăng ký
Private Proxy #1

icoDatacenter

Unlimited

Unlimited

1 IPv4 private

600.000đ/Năm
Đăng ký